Om AiF

 

AiF – Anställningslösa i Förening, bildades 2010 i syfte att organisera människor som saknar en anställning samt att genom opinionsarbete stärka gruppens ställning i samhället. Vi förenar praktiskt socialt arbete med folkbildning och politisk påverkan.

AiF är en ideell organisation, öppen för alla, som verkar för att fler ska kunna omfattas av den trygghet och de förmåner som idag endast lönearbetet berättigar till.

AiFs opinions- och folkbildningsarbete kretsar kring begrepp som arbetskritik, prekariat, basinkomst, ekologi och ekonomi. Vi arrangerar regelbundet seminarier och föreläsningar.

AiF samarbetar med andra föreningar och organisationer för att gemensamt utveckla och sprida idéer som bidrar till framväxten av ett hållbart och inkluderande samhälle. Ett samhälle bortom arbetslinjen med fokus på människan.