Om AiF

AiF jobbar med arbetsmarknadsfrågor; med fokus på arbetsmarknadspolitikens och –byråkratins negativa konsekvenser samt diskuterar önskade reformer och utveckling.

AiF står på tre ben:

1. opinion och påverkan,

2. bildning och

3. social verksamhet,

samt med en ambition om ett fjärde ben – en stödverksamhet.

.

1§ Ändamål

Föreningen är:

– en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

Föreningen ska:

– arbeta för en arbetsmarknadspolitik som tar tillvara de mänskliga resurserna.

– skapa möjligheter att stödja personer som råkat ut för orättvis behandling i mötet med arbetsmarknadspolitikens aktörer.

Föreningen ska verka för:

– att myndighetsutövning ska utgå från enskilda människors behov och rättigheter.

– att skapa debatt runt arbetsmarknadens villkor och förutsättningar.

– att skapa debatt runt definitionen av begreppet arbete.