Årsmöte AiF, 10:e Februari kl 12.00-15.00

Plats: ABF Malmö, Spånehusvägen 47

Medlemskap
Då medlemskap numera strikt gäller över kalenderår behöver du förnya ditt medlemskap för 2018, om du inte redan har gjort det. Du kommer att få en kallelse även till årsmötet oavsett om du har betalt eller ej tills dess. Men efter årsmötet går medlemsskick ut endast till de medlemmar som har betalt för det innevarande året.

Stadgarna:
”10§ Medlemskap
Föreningen tillämpar öppet medlemskap, vilket innebär att var och en som betalt medlemsavgift och ansluter sig till föreningens syfte och stadgar är medlem. Medlemskap gäller för kalenderår, om inget annat angivits. Medlemsavgift skall vara inkommen till föreningen senast 7 dagar före årsmöte/medlemsmöte för rösträtt vid mötet. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.
Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift.”

Förläng ditt medlemskap genom att betala in minst 50 kronor till vårt plusgiro (se länk!). OBS! Glöm inte att skriva ditt namn i meddelandet! Vi behöver dock inte mer information då du redan finns i medlemsregistret, såvida du inte har flyttat (och det kan du informera oss om via medlem[at]aif-malmo.se)

Helt ny medlem? Se länk!

http://aif-malmo.se/bli-medlem/