AiFs förtroendevalda

Förtroendevalda 2016

AiFs styrelse:

(e-postadresser finns länkade till respektive namn – högerklicka på namnet för att kopiera mailadressen)

Ordförande: Mathias Wallander 

Sekreterare: Magnus Pålsson

Styrelseledamot: David Lindh

Styrelseledamot: Stefan Wallerek

Styrelseledamot: Mariam Ismail Daoud

Suppleant 1: Dan-Ole Lilje

Suppleant 2: Vakant

 

Övriga förtroendeposter:

Revisor: Göran Hansson

Revisorssuppleant:  Vakant

Ledamot valberedning (sammankallande): Sandra Kandic

Ledamot valberedning: Marie Sigvardsdotter

Ledamot valberedning: Ingalill Johansson

Valberedningen nås på Valberedning