Hållbar välfärd – Uppdaterad info!

Via föreningens kontaktnät har AiF blivit inbjudna till att delta i projektet Hållbar välfärd för nya generationens socialpolitik*!

Medlemmar har möjlighet att delta en heldag i ett medborgarforum** på St Gertrud, Östergatan 7b i Malmö onsdagen den 26/2 klockan 09.00 – 16.00. Det bjuds på fika och lunch!

Intresseanmälan ska skickas till kontakt@aif-malmo.se senast onsdag den 19 februari! Ange eventuella mat-preferenser i anmälan. Då det finns ett tak på hur många vi kan vara för ett fruktbart samtal är det först till kvarn som gäller.

AiF kanske inte syns så mycket som vi önskar i den allmänna debatten, men vi jobbar på och påverkar på andra sätt. Detta är andra gången AiF blir inbjudna i att delta och ”representera” i forskarsammanhang.

Vill du vara med och påverka? Bli en del av oss, bli medlem: http://aif-malmo.se/bli-medlem/

* Hållbar välfärd för nya generationens socialpolitik – https://sustainablewelfare.blogg.lu.se/?fbclid=IwAR2KDs8tSP8JpVMqEgqRf7RAwjkX0PltcEGXtGPmqLd2qvfgsMXQZys4UGM

** Medborgarforum – https://sustainablewelfare.blogg.lu.se/medborgarforum-for-hallbar-valfard/?fbclid=IwAR01EFtqIbUCe73wgkwvMDSarpVU4gUtoVaioDufgdFCiuo_k2-JoRpC_ZA

AiFs årsmöte 2020 – 15 februari

Välkommen till AiFs årsmöte 2020!

Vi kommer denna gång att befinna oss på Per Albin Hanssons födelsehem i Malmö. Av detta skäl vill vi vara tydliga med att AiF är en partipolitiskt obunden förening.

AiFs årsmöte består av två delar, varav den första är själva årsmötet som endast är öppet för medlemmar. Klockan 13.15-15.00

Den andra delen, som är öppet för allmänheten och startar strax efter klockan 15.00, kommer att bestå av ett samtal om boken Wage Slaves* och prekariatet med bokens författare, Daria Bogdanska.
https://ordfrontforlag.se/…/wage-slaves-en-memoar-av-en-pr…/Bli medlem: http://aif-malmo.se/bli-medlem/

Man kan även bli medlem på plats (minst 50 kr kontant), men då har man inte rösträtt på mötet.
”16§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalt medlemsavgifter för innevarande kalenderår senast 7 dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.”


Julfika

AiF bjuder in till möte och julfika för medlemmar och andra intresserade!

Mötet är öppet för medlemmar och andra som är intresserade av vår verksamhet och våra frågor, men endast medlemmar har rösträtt vid beslut.

Detta är alltså ett ordinarie möte där vi diskuterar föreningens verksamhet. Till exempel evenemang/aktiviteter vi vill hålla i, delta i, planering och vad som händer som är relevant för föreningen.

Och så fikar vi!

Datum: tisdag 10 december
Tid: klockan 18.30
Plats: föreningslokalen på Humanistgatan 8 C (på gaveln mot ”parken”, källarnedgång, första dörren)
Karta: https://goo.gl/maps/TEQuCTncLXm

Välkommen!

Göra rätt för sig


Lördag 7:e december kl 13-15

Att bidra till ett bättre samhälle – är det endast via ett lönearbete du gör detta? Ibland är det lätt att få den uppfattningen när representanter för olika politiska partier uppträder i debatter. Men går det att se att uttrycket ”att göra rätt för sig” kan förstås på ett annat sätt idag?

Uttrycket ”att göra rätt för sig” förekommer på flera håll i den allmänna debatten. Från politiskt håll finns ofta en vilja att detta är eftersträvansvärt, och många gånger i form av en arbetslinje eller i slagord som – ”Gör din plikt, kräv din rätt”.

I detta event vill AiF Malmö och Basinkomst Malmö bjuda er till en kväll när vi ska närma oss detta begrepp från olika perspektiv. Genom paneldebatt och interaktiv workshop vill vi undersöka vad innebörden i detta begrepp betyder 2019 och utifrån att samhället vi lever i har förändrats.

Panelgäst 1: Hannah Lemoine, ordförande i Bien Sverige, ledarskribent på tidningen Syre samt driver PK-byrån.

Panelgäst 2: Ännu inte klart men på gång.

Moderatorer: David Lindh och Lili Johansson

Varmt välkomna till en spännande kväll som samarrangeras av

Anställningslösa i Förening, Basinkomst Malmö och ABF

Stina Oscarson

Stina Oscarson, band annat författare till boken ”Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?” kommer till Malmö för att samtala med AiF om engagemang och demokrati.

Datum: torsdagen den 16 januari Tid: klockan 17.00 – 19.00 Plats: ABF Malmö, Spånehusvägen 47, lilla salen

Evenemanget kommer att vara gratis och öppet för allmänheten. Det finns ett begränsat antal platser och ”först till kvarn” gäller.

AiF, Anställningslösa i Förening, är en förening som vill lyfta bristerna med dagens arbetsmarknadspolitik, problemen med socialförsäkringssystemet och om hur Arbetsförmedlingen (inte?) fungerar. Föreningens erfarenhet är att den primära målgruppen är svår att organisera, det vill säga de som inte har en trygg anställning eller anställning efter eget önskemål (dessa kan gå under samlingsnamnet ”prekariatet”). Samtalet kommer att ta avstamp utifrån föreningens intresseområden, men också komma in på större frågor såsom medborgarskap, samhällsdeltagande och önskan om samhällsförändringar kopplat till demokratibegreppet.

Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?:
https://www.leopardforlag.se/bok/tror-du-att-du-kan-forandra-varlden-utan-att-anstranga-dig/

Evenemanget arrangeras av Anställningslösa i Förening och ABF Malmö.

Välkommen!

AiF på facebook:
https://www.facebook.com/aifmalmo/

Medlemskap AiF:
http://aif-malmo.se/bli-medlem/

Nordic Labour Film Festival

SNACK: Den delade arbetsmarknaden

Skillnaden mellan den som har en fast helttidsanställning och de som väntar vid telefonen för ett arbetspass bara växer. Hur ser skillnaden ut mellan personer vars deltidsveckor i a-kassan är slut och den som känner att heltiden inte fungerar med att vara förälder? För personer som är utlandsfödda och personer födda i Sverige? För personer som täcks av ett kollektivavtal och den som får 20kr/timme?
Samtalet kommer att kretsa kring hur vi kan organisera en ny arbetarrörelse där olika grupper känner att deras verklighet vägs in. Med en ökad solidaritet på den delade arbetsmarknaden ökar även våra möjligheter till att vända mot ett jämlikare samhälle.

Lördagen den 9 november kl 16.30-17.45 i Panora foajé.

Biljetter: Filmbiljett – 50 kr, Festivalpass – 100 kr, Snack – gratis

Läs mer här.
http://www.nlff.se/news-update/snack-den-delade-arbetsmarknaden-talk-the-divided-labour-market/?fbclid=IwAR1vfuvKNBp6T_O5BR0p3VwJ3yqEpQrUwl74h80H638lvJucpr5S4gMtfgg

Midsommarfika med AiF

Söndagen den 16 juni är du välkommen att midsommarfika med AiF! Vi avslutar ”säsongen” med att fika innan vi tar sommar och laddar batterierna inför hösten. Tanken är att vi ska hinna med ett kortare medlemsmöte någon gång under tiden vi fikar, men du är välkommen även om du inte är medlem. Ta gärna även med en kompis! Du kan komma och gå när det passar dig mellan klockan 13.00 och 16.00.

Förhoppningsvis har vi bra väder och då sitter vi på innergården, mellan åttavåningshusen. Blir vädret sämre flyttar vi in i vår föreningslokal.

Datum: söndagen den 16 juni
Tid: klockan 13.00 till 16.00
Plats: AiFs föreningslokal, Humanistgatan 8, gaveln mot parken, källarnedgång, men om fint väder på innergården mellan hus nummer 8 och 4.
Karta: https://goo.gl/maps/TEQuCTncLXm

Välkommen!

Podcast

Lyssna gärna på det senaste avsnittet av AiFs podcast!

Wallanders Käpphästar #5 Reformeringen av Arbetsförmedlingen

”I detta avsnitt pratar vi om reformeringen av Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitik. Avsnittet är en fördjupning av en ETC-artikel där Mathias Wallander intervjuades i egenskap av tillförordnad ordförande i AiF, om Arbetsförmedlingen är värd att försvara. Artikeln kommer sig av regeringsöverenskommelsen/73-punktprogrammet/januariöverenskommelsen och konsekvenserna för arbetsmarknadspolitiken i Sverige.”

https://castbox.fm/episode/Wallanders-K%C3%A4pph%C3%A4star-5-Reformeringen-av-Arbetsf%C3%B6rmedlingen-id1259698-id155672693?country=se&fbclid=IwAR3cwMHRzpd9L0cA69trkwbaoOQKVwQZdrOCA9YZPCTR33kdmx7jPU7Kix4

https://castbox.fm/episode/Wallanders-K%C3%A4pph%C3%A4star-5-Reformeringen-av-Arbetsf%C3%B6rmedlingen-id1259698-id155672693?country=se&fbclid=IwAR3cwMHRzpd9L0cA69trkwbaoOQKVwQZdrOCA9YZPCTR33kdmx7jPU7Kix4