Engagera dig

Som medlem kan du vara med och utveckla föreningens verksamheter. Vad AiF kan uträtta beror till stor del på hur engagemanget från våra medlemmar ser ut. Kring större evenemang organiserar vi oss i arbetsgrupper men du kan även bidra som enskild medlem.

Har du egna projektidéer som överensstämmer med föreningens syften och mål gör vi gärna vad vi kan för att vi ska kunna realisera dessa tillsammans. Genom vårt nätverk har vi goda förutsättningar för samarbeten med föreningar, organisationer och myndigheter.

AiF har tillsammans med CSR ambitionen att utveckla vår juridiska rådgivning och nå ut till fler. Hör av dig om du vill:

Ställa upp som medföljare vid myndighetsbesök. Medföljare följer med någon till möten med ex. arbetsförmedling eller försäkringskassa för att en inte ska känna sig ensam och utsatt.

Agera personligt ombud och föra enskildas talan mot myndigheterna. Det kan handla om att ringa till handläggare eller följa med till möten, precis som medföljare, men med mandat att företräda en person, helt eller delvis.

Fördjupa dig i juridik och regelverk. Att upplysa människor om vilka rättigheter en har är en viktig del i att stärka de anställningslösas ställning i samhället. AiF och CSR samlar intresserade medlemmar, juridikstudenter och jurister som tillsammans besitter gedigna kunskaper. Genom studiecirklar, workshops och arbeten med enskilda ärenden kan vi kunskapsutjämna och sprida kunskap.

 

Genom att bli medlem får du mailutskick med inbjudningar till aktuella evenemang och möten.