Historien om AiF

Våren 2010 startar några av Malmös fas-3-are ett eget arbetsmarknadsprojekt. Tanken är att bygga upp det utifrån de egna förutsättningarna och erfarenheterna av fas 3, åtgärden som sjösatts ett år tidigare av Alliansregeringen.

I Norrköping finns sedan 2004 SALO – Sveriges anställningslösas landsorganisation och dessa driver ett liknande projekt. Inledningsvis är det också SALO Norrköping som hjälper till med att starta upp och driva projektet.

I en liten lokal i närheten av Gustav Adolfs torg finns snart en handledare och ett tiotal projektdeltagare på plats.

Innehållet i projektet bestäms av handledare och deltagare tillsammans och kretsar kring psykiskt och fysiskt välmående. Viktiga ingredienser är frivillighet och delaktighet, något deltagarna har saknat i sina tidigare projekt.

Hösten 2010 växer projektet och flyttar till nya lokaler på Fredriksbergsgatan 7, nära Big Bowl.

Antalet deltagare är drygt 20 och så gott som alla engagerar sig för att få upp problemen med fas 3 på den politiska agendan. Det skrivs insändare och bedrivs opinionsarbete utanför Malmös arbetsförmedlingar. I december 2010 startas officiellt SALO Malmö, en lokalavdelning till SALO i Norrköping.

Utöver opinionsarbetet hjälper föreningsmedlemmar och deltagare varandra att förstå regelverk och rättigheter kring arbetsmarknadsåtgärder och ersättningssystem.

Under 2011 är motståndet mot fas 3 massivt, dels hos de 20 000 deltagare som tvingats in i åtgärden, dels hos den politiska oppositionen som på försommaren röstar för ett anvisningsstopp till åtgärden i Sveriges riksdag.

SALO Malmö syns en hel del under året och får besök av såväl politiker som diverse medier.

Tillsammans med bland annat Svenska Kyrkan deltar SALO i Påskuppropet, en manifestation för att stoppa de pågående utförsäkringarna av sjuka.

Trots riksdagsbeslut och mobilisering landet runt vägrar regeringen att stoppa fas 3. Även oppositionen i riksdagen lägger motståndet på is. Åtgärden finns inte bara kvar, den växer. Under 2012 passerar antalet deltagare 30 000 och fas 3 sysselsätter därmed fler än någon av Sveriges största arbetsgivare.

SALO Malmö startar i början av 2012 en blogg och grundar tillsammans med några aktivister ett nätverk för basinkomst. Till en början arrangerades möten och föreläsningar endast i Malmö men nätverket har idag lokalavdelningar runt om i landet. Frågan om en villkorslös basinkomst till alla utan krav på motprestation har sedan starten 2010 varit central för SALO Malmö.

Arbetskritiskt forum arrangerades i mars 2013 och runt 500 personer fick höra Birger Schlaug, Roland Paulsen, Nina Björk och Lasse Ekstrand föreläsa om arbete, hälsa, konsumtion och basinkomst. Föreläsningar, workshops och studiecirklar arrangeras på teman som arbete, ekonomi och basinkomst. Du kan fortfarande ta del av materialet här. Samarbeten med ABF, Basinkomstnätverket, Svenska Kyrkan samt olika brukarföreningar har bidragit till att fler fått upp ögonen för sjuka och arbetslösas situation i vårt samhälle.

Med ett växande medlemsantal och ett ökat engagemang i föreningen beslutades i juni 2014 att SALO Malmö skulle lämna SALOs organisation och bli en självständig förening. Detta blev startskottet för AiF – Anställningslösa i Förening, vilket idag är föreningens namn. Under året startades också CSR – Centrum för sociala rättigheter: en förening av jurister och juridikstuderande som ideellt engagerar sig för socialt utsatta grupper.

Kritiken av lönearbetet och den eviga tillväxttanken samt intresset av att utveckla framtidens samhälle och arbetsmarknad har under 2000-talet vuxit till en folkrörelse. AiF är idag en del av denna rörelse och arrangerar regelbundet föreläsningar, seminarier och diskussionskvällar kring dessa teman. Våren 2016 planeras ett nytt arbetskritiskt forum med förhoppningen att nå ännu fler och påskynda den nödvändiga avvecklingen av ett arbetssamhälle i förfall.