Hösten

Öppet (kombinerat fysiskt och) digitalt styrelse-/medlemsmöte för AiFs medlemmar och andra intresserade.

Höstens första möte är planerat till den 7 september, men om det blir enbart digitalt eller om det blir fysiskt med det digitala som komplement återstår att se. Corona-läget efter vaccinationer m.m. avgör hur det blir.

”Normal” dagordning.

Facebook-eventet: https://www.facebook.com/events/204566888112055