Tiden är inne

Politiken förnekar utvecklingen.
Hur orienterar vi oss i vår tids stora samhällsomvandlingar?

Anställningslösa i Förening anordnar Debattforum: “Tiden är inne”

Arbetsmarknad och förutsättningar för ett inkluderande välfärdssamhälle befinner sig i stark förändring. Arbeten rationaliseras bort i en aldrig tidigare skådad takt; robotar och automatisering förväntas inom något decennium leda till att så många som hälften av dagens arbeten försvinner.

Tiden är inne för oss alla att fundera över vilka konsekvenser detta bör få.

Hur organiserar vi samhället i denna våg av förändring?
Hur betraktar vi varandra som samhällsmedborgare?
Hur bygger vi vidare på de välfärdssystem som historiskt har gjort Sverige starkt?

Tiden är inne för en rörelse underifrån, som konstruktivt tar sig an utmaningarna.

Välkommen till en heldag med engagerande debattörer och diskussioner.

Ska vi verkligen skapa jobb? – Christer Sanne
Ska man få lön bara för att man är medborgare? – Harald Enoksson
Varför blev det så här, och vad kan vi göra åt det? – Emma Wallin
Robotiseringen och den nya arbetsmarknadens utmaningar. – Fredrik Löfgren

Ungdomens hus, Festsalen.
Norra Skolgatan 10B, Malmö.

Arrangemanget är gratis och öppet för allmänheten.

Arrangörer: Anställningslösa i Förening (AiF) och ABF Malmö.

https://www.facebook.com/events/199919437102678/

flyer3dec