AiFs årsmöte 2020 – 15 februari

Välkommen till AiFs årsmöte 2020!

Vi kommer denna gång att befinna oss på Per Albin Hanssons födelsehem i Malmö. Av detta skäl vill vi vara tydliga med att AiF är en partipolitiskt obunden förening.

AiFs årsmöte består av två delar, varav den första är själva årsmötet som endast är öppet för medlemmar. Klockan 13.15-15.00

Den andra delen, som är öppet för allmänheten och startar strax efter klockan 15.00, kommer att bestå av ett samtal om boken Wage Slaves* och prekariatet med bokens författare, Daria Bogdanska.
https://ordfrontforlag.se/…/wage-slaves-en-memoar-av-en-pr…/Bli medlem: http://aif-malmo.se/bli-medlem/

Man kan även bli medlem på plats (minst 50 kr kontant), men då har man inte rösträtt på mötet.
”16§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalt medlemsavgifter för innevarande kalenderår senast 7 dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.”