AiFs förtroendevalda

Förtroendevalda 2019

 

AiFs styrelse:

(e-postadresser finns länkade till respektive namn – högerklicka på namnet för att kopiera mailadressen)

Ordförande: Vakant

Sekreterare: Magnus Pålsson

Kassör: Mathias Wallander

Styrelseledamot: David Lindh

Styrelseledamot: Stefan Wallerek

Styrelseledamot: Ingalill Johansson

Suppleant 1: Marie Sigvardsdotter

Suppleant 2: RoseMari Sander

 

Övriga förtroendeposter:

Revisor: Göran Hansson

Revisorssuppleant:  Joakim Freiberg