Årsmöte 2018-02-16 kl. 12.00

Ett preliminärt datum är satt till kommande årsmöte, lördagen den 16 februari klockan 12.00. Plats och definitivt besked återkommer vi med, samt all annan relevant information.

Viktigt! Då vi tyvärr inte har någon valberedning får du gärna skicka in nomineringar direkt till: kontakt[at]aif-malmo.se
Nominera gärna dig själv! Det behövs både styrelseledamöter, inklusive suppleanter, och en ny ordförande. Gärna även en valberedning och självklart en revisor (och gärna en revisorssuppleant).

För rösträtt på årsmötet gäller som vanligt att medlem ”betalt medlemsavgifter för innevarande kalenderår senast 7 [sju] dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 16 år”.
Hemsidan är i dagsläget inte i toppskick, men informationen om hur man betalar medlemskap, om man inte har/får möjligheten att göra det kontant, är fortfarande aktuell och stämmer.
Här hittar du informationen: http://aif-malmo.se/bli-medlem/

Vill du skriva en motion/lämna ett förslag gäller: ”Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet”. Det underlättar för styrelsen (alltså inget måste) om ett sådant inkommer senast den 9 januari då styrelsen ska träffas den 10 januari för att förbereda årsmöteshandlingarna.
Skicka eventuell motion/förslag till: kontakt[at]aif-malmo.se

Bjud gärna in personer som du tror kan vara intresserade av att vara medlemmar/vill engagera sig i AiF till eventet.

Löpande uppdatering av eventet kommer att ske!