Tankegods – webinarieserie

Psykisk ohälsa, ökat medborgarfokus – Meningsfulla sammanhang

– digitalt evenemang onsdagen den 17 februari klockan 18.30 – 19.30

Detta är ett av fyra webinarie-tillfällen som David Lindh, styrelseledamot i AiF, arrangerar på sin plattform Tankegods. Till detta tema är Stefan Wallerek, styrelseledamot AiF tillika ordförande i både RSMH Mittpunkten Malmö som RSMH Skånes distriktsstyrelse, och Mathias Wallander, ordförande AiF, inbjudna som samtalsgäster. Mer om webinariet och anmälan till detsamma följer här:

Anmälan: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe36ysv–TLkW25-XcUDyidE9MR5DRnKof17y1HZveX1EV0DA/viewform

Webinarium: Klimatomställningen och samhället

– måndag 15, tisdag 16, onsdag 17 och torsdagen den 18 februari klockan 18.30 till 19.30

I den här webinarieserien kommer Tankegods under fyra kvällar i februari undersöka frågor som kommer bli allt viktigare att besvara i ett hållbart samhälle. Den övergripande frågeställningen och ramen utgörs av klimatomställningen och samhället. Samtalen sker mellan 18.30 och 19.30 där de inbjudna gästerna redogör för sina perspektiv. Tanken är att serien ska fortsätta under våren där vi fördjupar oss i olika teman.

Varje event fokuserar på ett specifikt tema och samtalsgästerna är verksamma inom civil sektor eller experter inom temaområdena. Det är stor spännvidd mellan de olika frågor som tas upp i serien och det är meningen att forumet ska fläta samman och möta olika samhälleliga perspektiv men med koppling till klimatomställning.

Facebook: https://www.facebook.com/events/162722908724797

Anmälan: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe36ysv–TLkW25-XcUDyidE9MR5DRnKof17y1HZveX1EV0DA/viewform

Hemsida: http://tankegods.se/

Hjälp AiF in i den digitala eran!

Anställningslösa i Förening

Vi vill utveckla både vår utåtriktade som interna verksamhet genom att bli bättre på att använda digitala verktyg och andra medier. Alltså använda t.ex. Teams eller Zoom för mötesverksamhet, ha föreläsningar på dessa plattformar som kan spelas in och eventuellt redigera dessa, spela in och redigera film och podd. Om du kan bidra med något av det nämnda är det alldeles utmärkt, vi efterfrågar inte nödvändigtvis att det är en och samma person som kan allt.

Specifika önskemål eller information:

Någon formell kunskap krävs inte, bara du har en digital kompetens som vi har nytta av. Har du tillgång till det/de verktyg som krävs är det en fördel. T.ex. redigeringsprogram, filmkamera eller dylikt. Du kan komma få tillgång till kurser och annan kompetenshöjning som erbjuds inom föreningslivet, ex av paraplyorganisationen som föreningen är medlem i.

Minimiåtagande:

Någon gång då och då, beroende på vad du kan hjälpa oss med. Men någon gång i månaden i alla fall.

När och var genomförs uppdraget:

Tanken är tills vidare, men om du kan lära upp andra i föreningen blir det lättare att dela på uppdragen och behovet från föreningen kommer inte längre vara knutet till någon enskild.

Ytterligare information samt formulär för intresseanmälan hittar du här:

https://www.volontarbyran.org/anstallningslosa-i-forening/hjalp-aif-i-den-digitala-eran

Anställningslösa i Förening

Arbetslivets höga trösklar

Online event, kostnadsfritt

Onsdagen 10 februari 2021, kl 18.30 – 19.45

Vi är glada att återigen få bjuda in er till detta event då vi var tvungna att ställa in sist.

Varför har många så svårt att få jobb?

Är det för höga trösklar in på arbetsmarknaden idag?

Behöver en fyrkantig arbetslinje moderniseras?

Hur viktigt är det personliga nätverket?

Hur mår en person som bara möts av Nej?

Detta är några av de frågor som kommer ställas.

Gäster:

Sedat Arif – Kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst i Malmö kommun.

Mathias Wallander – Ordförande i Anställningslösa i Förening.

Samtalsledare: David Lindh och Lili Johansson

Zoom-länk till Arbetslivets höga trösklar: https://us02web.zoom.us/j/83563470533

https://www.facebook.com/events/407245660608453?ref=110

Studiecirkel

Studiecirkel Arbete & Basinkomst (i samarbete med ABF Malmö)

Anställningslösa i Förening (AiF) är en nationell förening med säte i Malmö. Föreningen diskuterar och lyfter frågor kopplade till arbetsmarknaden, socialförsäkringssystemet, motkrav för tillgång till ersättningar och bidrag (workfare), anställningsvillkor och hur solidaritet byggs mellan grupper med osäkra anställningar och/eller mottagare av olika ersättningar och bidrag och/eller egenföretagare. Kort och gott, frågor som är kopplade till prekariatet och arbetsmarknadspolitik.

I första delen av denna studiecirkel skärskådar vi begreppet ”arbete” och vad det innebär att ”arbeta” och sätta detta i relation till lönearbete. I andra delen tar vi tag i vad som menas med basinkomst och argument för som mot ett sådant system. Och självklart, hur arbete, lönearbete och basinkomst förhåller sig till varandra, såväl fördelar som nackdelar. Genom artiklar, filmat material, podd-avsnitt och samtal vill vi med denna studiecirkel verka för bildning och djupare förståelse för begreppet ”arbete” och idén om basinkomst.

Om du har god kunskap om basinkomst och att den kan utformas på olika vis är du sannolikt ”överkvalificerad”.

Samtal och dialog i frågor kring arbete och basinkomst, att förstå olika uppfattningar och problematisering av frågorna, är cirkelns syfte – inte att övertyga övriga deltagare vad som är rätt. Vi kommer långt med nyfikenhet, ödmjukhet och ömsesidig respekt.

Anmälan sker genom att du skickar dina uppgifter till oss (se längst ner). Deltagande sker genom Microsoft Teams, mer praktisk information skickas i samband med din anmälan. Studiecirkeln är digital och man kan delta oavsett bostadsort.

Cirkelledare Arbete och basinkomst: David Lindh, styrelseledamot AiF och BIEN Sverige, och Mathias Wallander, ordförande AiF med facklig bakgrund och partipolitiskt engagerad i Socialdemokraterna.

Välkommen med din anmälan, max antal deltagare i denna studiecirkel är åtta (8) stycken. Först till kvarn gäller!

Anmälan skickas till: kontakt[at]aif-malmo.se – byt ut [at] till @
Uppgifter vi behöver för att du ska kunna delta i studiecirkeln: för- och efternamn, fullständigt personnummer, e-postadress och telefonnummer samt sammankomster du redan på förhand vet att du inte kommer att delta i. Vad du behöver för att kunna delta i cirkeln: tillgång till internet, teknisk utrustning som t.ex. finns i de flesta smarta telefoner (skärm, kamera, mikrofon och högtalare/hörlurar).

Datum för studiecirkelns sju (7) sammankomster: torsdag 4 juni, måndag 8 juni, torsdag 11 juni och måndag 15 juni, midsommaruppehåll, måndag 22 juni, torsdag 25 juni och måndag 29 juni.

Tid: klockan 18.30 till 20.30, med paus.

Såväl deltagande som allt material (skickas via e-post inför varje träff) som kommer att fungera som diskussionsunderlag är gratis.

Prekariatet – Samtalet fortsätter

Onsdagen 25 mars hos ABF, Spånehusvägen 47 Malmö kl 19-21

AiFs vän-organisation Basinkomst Malmö, och ABF Malmö, arrangerar detta intressanta samtal om prekariatet med personer kopplade till teateruppsättningen Prekariatet.

Vill du se teateruppsättningen, kanske inför samtalet, hittar du mer information här: https://www.malmostadsteater.se/prekariatet


Med anledning av pjäsen Prekariatet som går på Intiman t.o.m. 28/3 bjuder vi in till samtal om pjäsens innehåll och uppkomst.

Medverkande:
Felicia Ohly, pjäsförfattare och dramaturg
Katarina Lundgren-Hugg, skådespelerska
Magdi Saleh, skådespelare
Lovisa Kowalczyk, frilansande violinist
Miranda Borgkvist, fackligt och politiskt aktiv

Du som har sett Prekariatet på Intiman – missa inte vårt uppföljande samtal!
Du som inte har sett pjäsen – kom och lyssna och lär dig mer om prekariatet!
Du som har egna erfarenheter av att vara i prekariatet – kom och dela med dig och delta i diskussionen!

Vi får höra om pjäsens tillkomst och arbetet med den.
Frilansande kulturarbetare berättar om vad det innebär att leva utan ekonomisk grundtrygghet.
Vi får även ett fackligt perspektiv på prekariatet. Vi får höra om osäkra anställningsförhållanden och hur det drabbar individen.

Basinkomst Malmö presenterar ett förslag till hur vi ska komma tillrätta med problemet för alla de som befinner sig utanför den etablerade arbetsmarknaden och lever i ständig oro för att inte kunna skrapa ihop timmar nog för sin försörjning.
Diskussion.

Hållbar välfärd – Uppdaterad info!

Via föreningens kontaktnät har AiF blivit inbjudna till att delta i projektet Hållbar välfärd för nya generationens socialpolitik*!

Medlemmar har möjlighet att delta en heldag i ett medborgarforum** på St Gertrud, Östergatan 7b i Malmö onsdagen den 26/2 klockan 09.00 – 16.00. Det bjuds på fika och lunch!

Intresseanmälan ska skickas till kontakt@aif-malmo.se senast onsdag den 19 februari! Ange eventuella mat-preferenser i anmälan. Då det finns ett tak på hur många vi kan vara för ett fruktbart samtal är det först till kvarn som gäller.

AiF kanske inte syns så mycket som vi önskar i den allmänna debatten, men vi jobbar på och påverkar på andra sätt. Detta är andra gången AiF blir inbjudna i att delta och ”representera” i forskarsammanhang.

Vill du vara med och påverka? Bli en del av oss, bli medlem: http://aif-malmo.se/bli-medlem/

* Hållbar välfärd för nya generationens socialpolitik – https://sustainablewelfare.blogg.lu.se/?fbclid=IwAR2KDs8tSP8JpVMqEgqRf7RAwjkX0PltcEGXtGPmqLd2qvfgsMXQZys4UGM

** Medborgarforum – https://sustainablewelfare.blogg.lu.se/medborgarforum-for-hallbar-valfard/?fbclid=IwAR01EFtqIbUCe73wgkwvMDSarpVU4gUtoVaioDufgdFCiuo_k2-JoRpC_ZA

AiFs årsmöte 2020 – 15 februari

Välkommen till AiFs årsmöte 2020!

Vi kommer denna gång att befinna oss på Per Albin Hanssons födelsehem i Malmö. Av detta skäl vill vi vara tydliga med att AiF är en partipolitiskt obunden förening.

AiFs årsmöte består av två delar, varav den första är själva årsmötet som endast är öppet för medlemmar. Klockan 13.15-15.00

Den andra delen, som är öppet för allmänheten och startar strax efter klockan 15.00, kommer att bestå av ett samtal om boken Wage Slaves* och prekariatet med bokens författare, Daria Bogdanska.
https://ordfrontforlag.se/…/wage-slaves-en-memoar-av-en-pr…/Bli medlem: http://aif-malmo.se/bli-medlem/

Man kan även bli medlem på plats (minst 50 kr kontant), men då har man inte rösträtt på mötet.
”16§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalt medlemsavgifter för innevarande kalenderår senast 7 dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.”