Årsmöte 2018-02-16 kl. 12.00

Ett preliminärt datum är satt till kommande årsmöte, lördagen den 16 februari klockan 12.00. Plats och definitivt besked återkommer vi med, samt all annan relevant information.

Viktigt! Då vi tyvärr inte har någon valberedning får du gärna skicka in nomineringar direkt till: kontakt[at]aif-malmo.se
Nominera gärna dig själv! Det behövs både styrelseledamöter, inklusive suppleanter, och en ny ordförande. Gärna även en valberedning och självklart en revisor (och gärna en revisorssuppleant).

För rösträtt på årsmötet gäller som vanligt att medlem ”betalt medlemsavgifter för innevarande kalenderår senast 7 [sju] dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 16 år”.
Hemsidan är i dagsläget inte i toppskick, men informationen om hur man betalar medlemskap, om man inte har/får möjligheten att göra det kontant, är fortfarande aktuell och stämmer.
Här hittar du informationen: http://aif-malmo.se/bli-medlem/

Vill du skriva en motion/lämna ett förslag gäller: ”Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet”. Det underlättar för styrelsen (alltså inget måste) om ett sådant inkommer senast den 9 januari då styrelsen ska träffas den 10 januari för att förbereda årsmöteshandlingarna.
Skicka eventuell motion/förslag till: kontakt[at]aif-malmo.se

Bjud gärna in personer som du tror kan vara intresserade av att vara medlemmar/vill engagera sig i AiF till eventet.

Löpande uppdatering av eventet kommer att ske!

Medlemsmöte 31/1-2019, kl 18.30

Kallelse medlemsmöte 31/1 kl 18.30

Hej AiF-medlem!
Torsdagen den 31 januari klockan 18.30 (till cirka kl 20.30) i vår föreningslokal på Humanistgatan 8 (gaveln mot parken) välkomnar AiF
medlemmar och andra intresserade till medlemsmöte.På detta medlemsmöte vill vi ge medlemmar, och andra intresserade, en
förhandstitt på styrelsens förslag till verksamhetsplan. Och möjlighet att komma med idéer, förslag och tankar på aktiviteter och annan
verksamhet för AiF 2019.Det blir även lite samtal om det kommande årsmötet.Slutligen ges chansen att betala medlemsavgiften (minst 50 kr) för i år, 2019, för de som vill betala kontant i tillräckligt god tid
för att ha rösträtt på årsmötet.

Ta gärna med dig en vän!

Som vanligt bjuder vi på lite fika.

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/1724514140983622/

Välkommen!

AiFs styrelse