Studiecirkel

Studiecirkel Arbete & Basinkomst (i samarbete med ABF Malmö)

Anställningslösa i Förening (AiF) är en nationell förening med säte i Malmö. Föreningen diskuterar och lyfter frågor kopplade till arbetsmarknaden, socialförsäkringssystemet, motkrav för tillgång till ersättningar och bidrag (workfare), anställningsvillkor och hur solidaritet byggs mellan grupper med osäkra anställningar och/eller mottagare av olika ersättningar och bidrag och/eller egenföretagare. Kort och gott, frågor som är kopplade till prekariatet och arbetsmarknadspolitik.

I första delen av denna studiecirkel skärskådar vi begreppet ”arbete” och vad det innebär att ”arbeta” och sätta detta i relation till lönearbete. I andra delen tar vi tag i vad som menas med basinkomst och argument för som mot ett sådant system. Och självklart, hur arbete, lönearbete och basinkomst förhåller sig till varandra, såväl fördelar som nackdelar. Genom artiklar, filmat material, podd-avsnitt och samtal vill vi med denna studiecirkel verka för bildning och djupare förståelse för begreppet ”arbete” och idén om basinkomst.

Om du har god kunskap om basinkomst och att den kan utformas på olika vis är du sannolikt ”överkvalificerad”.

Samtal och dialog i frågor kring arbete och basinkomst, att förstå olika uppfattningar och problematisering av frågorna, är cirkelns syfte – inte att övertyga övriga deltagare vad som är rätt. Vi kommer långt med nyfikenhet, ödmjukhet och ömsesidig respekt.

Anmälan sker genom att du skickar dina uppgifter till oss (se längst ner). Deltagande sker genom Microsoft Teams, mer praktisk information skickas i samband med din anmälan. Studiecirkeln är digital och man kan delta oavsett bostadsort.

Cirkelledare Arbete och basinkomst: David Lindh, styrelseledamot AiF och BIEN Sverige, och Mathias Wallander, ordförande AiF med facklig bakgrund och partipolitiskt engagerad i Socialdemokraterna.

Välkommen med din anmälan, max antal deltagare i denna studiecirkel är åtta (8) stycken. Först till kvarn gäller!

Anmälan skickas till: kontakt[at]aif-malmo.se – byt ut [at] till @
Uppgifter vi behöver för att du ska kunna delta i studiecirkeln: för- och efternamn, fullständigt personnummer, e-postadress och telefonnummer samt sammankomster du redan på förhand vet att du inte kommer att delta i. Vad du behöver för att kunna delta i cirkeln: tillgång till internet, teknisk utrustning som t.ex. finns i de flesta smarta telefoner (skärm, kamera, mikrofon och högtalare/hörlurar).

Datum för studiecirkelns sju (7) sammankomster: torsdag 4 juni, måndag 8 juni, torsdag 11 juni och måndag 15 juni, midsommaruppehåll, måndag 22 juni, torsdag 25 juni och måndag 29 juni.

Tid: klockan 18.30 till 20.30, med paus.

Såväl deltagande som allt material (skickas via e-post inför varje träff) som kommer att fungera som diskussionsunderlag är gratis.

Prekariatet – Samtalet fortsätter

Onsdagen 25 mars hos ABF, Spånehusvägen 47 Malmö kl 19-21

AiFs vän-organisation Basinkomst Malmö, och ABF Malmö, arrangerar detta intressanta samtal om prekariatet med personer kopplade till teateruppsättningen Prekariatet.

Vill du se teateruppsättningen, kanske inför samtalet, hittar du mer information här: https://www.malmostadsteater.se/prekariatet


Med anledning av pjäsen Prekariatet som går på Intiman t.o.m. 28/3 bjuder vi in till samtal om pjäsens innehåll och uppkomst.

Medverkande:
Felicia Ohly, pjäsförfattare och dramaturg
Katarina Lundgren-Hugg, skådespelerska
Magdi Saleh, skådespelare
Lovisa Kowalczyk, frilansande violinist
Miranda Borgkvist, fackligt och politiskt aktiv

Du som har sett Prekariatet på Intiman – missa inte vårt uppföljande samtal!
Du som inte har sett pjäsen – kom och lyssna och lär dig mer om prekariatet!
Du som har egna erfarenheter av att vara i prekariatet – kom och dela med dig och delta i diskussionen!

Vi får höra om pjäsens tillkomst och arbetet med den.
Frilansande kulturarbetare berättar om vad det innebär att leva utan ekonomisk grundtrygghet.
Vi får även ett fackligt perspektiv på prekariatet. Vi får höra om osäkra anställningsförhållanden och hur det drabbar individen.

Basinkomst Malmö presenterar ett förslag till hur vi ska komma tillrätta med problemet för alla de som befinner sig utanför den etablerade arbetsmarknaden och lever i ständig oro för att inte kunna skrapa ihop timmar nog för sin försörjning.
Diskussion.

Hållbar välfärd – Uppdaterad info!

Via föreningens kontaktnät har AiF blivit inbjudna till att delta i projektet Hållbar välfärd för nya generationens socialpolitik*!

Medlemmar har möjlighet att delta en heldag i ett medborgarforum** på St Gertrud, Östergatan 7b i Malmö onsdagen den 26/2 klockan 09.00 – 16.00. Det bjuds på fika och lunch!

Intresseanmälan ska skickas till kontakt@aif-malmo.se senast onsdag den 19 februari! Ange eventuella mat-preferenser i anmälan. Då det finns ett tak på hur många vi kan vara för ett fruktbart samtal är det först till kvarn som gäller.

AiF kanske inte syns så mycket som vi önskar i den allmänna debatten, men vi jobbar på och påverkar på andra sätt. Detta är andra gången AiF blir inbjudna i att delta och ”representera” i forskarsammanhang.

Vill du vara med och påverka? Bli en del av oss, bli medlem: http://aif-malmo.se/bli-medlem/

* Hållbar välfärd för nya generationens socialpolitik – https://sustainablewelfare.blogg.lu.se/?fbclid=IwAR2KDs8tSP8JpVMqEgqRf7RAwjkX0PltcEGXtGPmqLd2qvfgsMXQZys4UGM

** Medborgarforum – https://sustainablewelfare.blogg.lu.se/medborgarforum-for-hallbar-valfard/?fbclid=IwAR01EFtqIbUCe73wgkwvMDSarpVU4gUtoVaioDufgdFCiuo_k2-JoRpC_ZA

AiFs årsmöte 2020 – 15 februari

Välkommen till AiFs årsmöte 2020!

Vi kommer denna gång att befinna oss på Per Albin Hanssons födelsehem i Malmö. Av detta skäl vill vi vara tydliga med att AiF är en partipolitiskt obunden förening.

AiFs årsmöte består av två delar, varav den första är själva årsmötet som endast är öppet för medlemmar. Klockan 13.15-15.00

Den andra delen, som är öppet för allmänheten och startar strax efter klockan 15.00, kommer att bestå av ett samtal om boken Wage Slaves* och prekariatet med bokens författare, Daria Bogdanska.
https://ordfrontforlag.se/…/wage-slaves-en-memoar-av-en-pr…/Bli medlem: http://aif-malmo.se/bli-medlem/

Man kan även bli medlem på plats (minst 50 kr kontant), men då har man inte rösträtt på mötet.
”16§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalt medlemsavgifter för innevarande kalenderår senast 7 dagar före mötet och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.”


Julfika

AiF bjuder in till möte och julfika för medlemmar och andra intresserade!

Mötet är öppet för medlemmar och andra som är intresserade av vår verksamhet och våra frågor, men endast medlemmar har rösträtt vid beslut.

Detta är alltså ett ordinarie möte där vi diskuterar föreningens verksamhet. Till exempel evenemang/aktiviteter vi vill hålla i, delta i, planering och vad som händer som är relevant för föreningen.

Och så fikar vi!

Datum: tisdag 10 december
Tid: klockan 18.30
Plats: föreningslokalen på Humanistgatan 8 C (på gaveln mot ”parken”, källarnedgång, första dörren)
Karta: https://goo.gl/maps/TEQuCTncLXm

Välkommen!

Göra rätt för sig


Lördag 7:e december kl 13-15

Att bidra till ett bättre samhälle – är det endast via ett lönearbete du gör detta? Ibland är det lätt att få den uppfattningen när representanter för olika politiska partier uppträder i debatter. Men går det att se att uttrycket ”att göra rätt för sig” kan förstås på ett annat sätt idag?

Uttrycket ”att göra rätt för sig” förekommer på flera håll i den allmänna debatten. Från politiskt håll finns ofta en vilja att detta är eftersträvansvärt, och många gånger i form av en arbetslinje eller i slagord som – ”Gör din plikt, kräv din rätt”.

I detta event vill AiF Malmö och Basinkomst Malmö bjuda er till en kväll när vi ska närma oss detta begrepp från olika perspektiv. Genom paneldebatt och interaktiv workshop vill vi undersöka vad innebörden i detta begrepp betyder 2019 och utifrån att samhället vi lever i har förändrats.

Panelgäst 1: Hannah Lemoine, ordförande i Bien Sverige, ledarskribent på tidningen Syre samt driver PK-byrån.

Panelgäst 2: Ännu inte klart men på gång.

Moderatorer: David Lindh och Lili Johansson

Varmt välkomna till en spännande kväll som samarrangeras av

Anställningslösa i Förening, Basinkomst Malmö och ABF

Stina Oscarson

Stina Oscarson, band annat författare till boken ”Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?” kommer till Malmö för att samtala med AiF om engagemang och demokrati.

Datum: torsdagen den 16 januari Tid: klockan 17.00 – 19.00 Plats: ABF Malmö, Spånehusvägen 47, lilla salen

Evenemanget kommer att vara gratis och öppet för allmänheten. Det finns ett begränsat antal platser och ”först till kvarn” gäller.

AiF, Anställningslösa i Förening, är en förening som vill lyfta bristerna med dagens arbetsmarknadspolitik, problemen med socialförsäkringssystemet och om hur Arbetsförmedlingen (inte?) fungerar. Föreningens erfarenhet är att den primära målgruppen är svår att organisera, det vill säga de som inte har en trygg anställning eller anställning efter eget önskemål (dessa kan gå under samlingsnamnet ”prekariatet”). Samtalet kommer att ta avstamp utifrån föreningens intresseområden, men också komma in på större frågor såsom medborgarskap, samhällsdeltagande och önskan om samhällsförändringar kopplat till demokratibegreppet.

Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?:
https://www.leopardforlag.se/bok/tror-du-att-du-kan-forandra-varlden-utan-att-anstranga-dig/

Evenemanget arrangeras av Anställningslösa i Förening och ABF Malmö.

Välkommen!

AiF på facebook:
https://www.facebook.com/aifmalmo/

Medlemskap AiF:
http://aif-malmo.se/bli-medlem/

Nordic Labour Film Festival

SNACK: Den delade arbetsmarknaden

Skillnaden mellan den som har en fast helttidsanställning och de som väntar vid telefonen för ett arbetspass bara växer. Hur ser skillnaden ut mellan personer vars deltidsveckor i a-kassan är slut och den som känner att heltiden inte fungerar med att vara förälder? För personer som är utlandsfödda och personer födda i Sverige? För personer som täcks av ett kollektivavtal och den som får 20kr/timme?
Samtalet kommer att kretsa kring hur vi kan organisera en ny arbetarrörelse där olika grupper känner att deras verklighet vägs in. Med en ökad solidaritet på den delade arbetsmarknaden ökar även våra möjligheter till att vända mot ett jämlikare samhälle.

Lördagen den 9 november kl 16.30-17.45 i Panora foajé.

Biljetter: Filmbiljett – 50 kr, Festivalpass – 100 kr, Snack – gratis

Läs mer här.
http://www.nlff.se/news-update/snack-den-delade-arbetsmarknaden-talk-the-divided-labour-market/?fbclid=IwAR1vfuvKNBp6T_O5BR0p3VwJ3yqEpQrUwl74h80H638lvJucpr5S4gMtfgg