Medlemsmöte 31/1-2019, kl 18.30

Kallelse medlemsmöte 31/1 kl 18.30

Hej AiF-medlem!
Torsdagen den 31 januari klockan 18.30 (till cirka kl 20.30) i vår föreningslokal på Humanistgatan 8 (gaveln mot parken) välkomnar AiF
medlemmar och andra intresserade till medlemsmöte.På detta medlemsmöte vill vi ge medlemmar, och andra intresserade, en
förhandstitt på styrelsens förslag till verksamhetsplan. Och möjlighet att komma med idéer, förslag och tankar på aktiviteter och annan
verksamhet för AiF 2019.Det blir även lite samtal om det kommande årsmötet.Slutligen ges chansen att betala medlemsavgiften (minst 50 kr) för i år, 2019, för de som vill betala kontant i tillräckligt god tid
för att ha rösträtt på årsmötet.

Ta gärna med dig en vän!

Som vanligt bjuder vi på lite fika.

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/1724514140983622/

Välkommen!

AiFs styrelse

Poddsläpp: Wallanders käpphästar, Garaget 18.30 26 April

Garaget 18.30 26 April

 

Tankegods och Anställningslösa i Förening gör denna kväll ett event som blir ett introduktionsavsnitt på en nystartad poddserie -Wallanders käpphästar med David Lindh och Mathias Wallander.

Facebook-länk : https://www.facebook.com/events/216452338939795/

————————————————————————-

Podden kommer bland annat lyfta frågor som rör arbetsliv och demokrati. Denna kväll kommer vi att fokusera på utvalda delar i två dokumentärserier som finns på SVT-play. Den ena är Britt- Marie Mattsson serie om den svenska välfärden, länk:

https://www.svtplay.se/den-svenska-valfarden

Den andra är Jan Schermans serie om demokrati, länk:

https://www.svtplay.se/lange-leve-demokratin

Fokusområden denna kväll är NPM (New Public Mangement) och demokratiskt engagemang. Vi vill uppmuntra besökare till kvällens event att se samtliga avsnitt ur dessa två dokumentärserier. Detta gör att vi vet att publiken känner till de frågor vi lyfter under kvällen och då kan vi gå djupare in på de frågor vi vill diskutera.

Håll utkik på kommande uppdateringar.

Välkomna!

AiF Medlemsmöte 12 November Kl 18.30-20.30

Bästa AiFare,

På måndag den 12 november har föreningen medlemsmöte.

Tid: kl 18.30- 20.30
Plats: AiF, Humanistgatan 8C, Malmö (källarlokal på kortsidan mot Nydalaparken)
Karta: https://goo.gl/maps/TEQuCTncLXm

Dagordning kan vi återkomma till i samband med mötet men om inte annat så ställ in er på något socialt och kreativt.

Välkomna
Hälsningar

Styrelsen

————————–—————-

OBS! Ta gärna med dig inomhusskor eller dylikt då vi har utomhusskor-förbud inne i lokalen.

Årsmöte AiF, 10:e Februari kl 12.00-15.00

Plats: ABF Malmö, Spånehusvägen 47

Medlemskap
Då medlemskap numera strikt gäller över kalenderår behöver du förnya ditt medlemskap för 2018, om du inte redan har gjort det. Du kommer att få en kallelse även till årsmötet oavsett om du har betalt eller ej tills dess. Men efter årsmötet går medlemsskick ut endast till de medlemmar som har betalt för det innevarande året.

Stadgarna:
”10§ Medlemskap
Föreningen tillämpar öppet medlemskap, vilket innebär att var och en som betalt medlemsavgift och ansluter sig till föreningens syfte och stadgar är medlem. Medlemskap gäller för kalenderår, om inget annat angivits. Medlemsavgift skall vara inkommen till föreningen senast 7 dagar före årsmöte/medlemsmöte för rösträtt vid mötet. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.
Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift.”

Förläng ditt medlemskap genom att betala in minst 50 kronor till vårt plusgiro (se länk!). OBS! Glöm inte att skriva ditt namn i meddelandet! Vi behöver dock inte mer information då du redan finns i medlemsregistret, såvida du inte har flyttat (och det kan du informera oss om via medlem[at]aif-malmo.se)

Helt ny medlem? Se länk!

http://aif-malmo.se/bli-medlem/

9:e nov, Anders Nilsson besöker AiF

Anders Nilsson, redaktör för Tankeverksamheten inom arbetarrörelsen i Göteborg, besöker AiF och pratar om boken ”Flyktingkrisen och den svenska modellen” som han författat tillsammans med Örjan Nyström. Samtalet kommer att handla om den svenska arbetsmarknaden; framtidens utmaningar, hur ska Sverige få bukt på arbetslösheten, behovet av immigration med mera.

Föreläsningen är öppen för allmänheten.

Enklare fika serveras. Om allergi eller liknande ber vi dig höra av dig. Information finner du när du anmäler dig på länken nedan.

Begränsat med platser varför anmälan ska göras via:https://simplesignup.se/event/103074

Välkommen! den 9 november kl. 18:00 – 20:30

Östra Tullgatan 3 (nära drottningtorget)

Evenemanget arrangeras av:
Anställningslösa i Förening

Vår lokal:
Lokalen är en butikslokal mellan bostadsport nr 3 och nr 5.
Lokalen är inte funktionsanpassad. Om du har problem med att gå i trappor och höga trösklar och är osäker på dina möjligheter att kunna vara med, e-posta medlem[at]aif-malmo.se så tar vi reda på förutsättningarna tillsammans.

Workshop: Om Härskartekniker, den 27:e jan kl 13.00-16.00

Plats: Sensus studieförbund, Studentgatan 4 Malmö

Välkommen att delta på workshop om härskartekniker

VAD ÄR DET?

Hur vet du om du eller någon i din omgivning utsätts för det?
Vi går först igenom de fem klassiska härskarteknikerna och sedan de moderna.

Deltagarna kommer sitta i grupper och tillsammans hittar vi konkreta åtgärder på hur man motverkar dem.

Begränsat antal platser. 
Fika ingår!
Gratis evenemang!

Anmälan till
mariam.ismaildaoud@hotmail.se
eller
lili_vbg@yahoo.se

Varmt välkommna!?

Årsmöte

När​: Tisdag 14 februari 2017, klockan 18.00. Vi öppnar lokalen klockan 17.30, fika finns från klockan 17.45 och mötet öppnas klockan 18.00.

 

Var​: AiFs lokal, Östra Tullgatan 3. Lokalen är inte funktionsanpassad. Om du har problem med att gå i trappor och höga trösklar ber jag dig att höra av dig senast måndag 13 februari (magnus.palsson@aif-malmo.se) så att vi kan vara ute i tid och öppna upp alternativ entré.

 

Rösträtt: Medlemmar som har betalat medlemsavgift senast 2017-02-07 (en vecka innan årsmöte) har rösträtt.

 

Dagordning:

 1. Ordförande öppnar mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
 6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 7. Fastställande av dagordning.
 8. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 9. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 12. Fastställande av medlemsavgifter.
 13. Styrelsen informerar.
 14. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 16. Val av…
 17. a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
 18. b) två ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
 19. c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
 20. d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 21. e) valberedning för en tid av ett år, varav av en skall utses till ordförande.
 22. Mötesordförande avslutar mötet

Adventsfika hos AiF

Du är välkommen på eftermiddagsfika hos oss på onsdagar kl. 13:00 – 15:00 Vi bjuder på kaffe/te och kaka.
Drop in.

Välkommen!

Gällande vår lokal

Lokalen är en butikslokal mellan bostadsport nr 3 och nr 5.
Lokalen är inte funktionsanpassad. Om du har problem med att gå i trappor och höga trösklar och är osäker på dina möjligheter att kunna vara med, e-posta medlem[at]aif-malmo.se så tar vi reda på förutsättningarna tillsammans.

Klimatfrågan: Beteende, engagemang och folkrörelse

KLIMATFRÅGAN: BETEENDE, ENGAGEMANG OCH FOLKRÖRELSE

Hur förändrar vi vanor och beteenden i de breda folklagren, skapar engagemang och driver folkrörelse kring klimatfrågan? Under denna kväll försöker vi förstå vad klimatfrågan egentligen betyder för oss. Vad innebär klimatfrågan på ett existentiellt plan och hur ser vi på möjligheterna i krisen vi befinner oss mitt i?

David Lindh debattör som driver bloggen Tankegods och verksam i AiF håller ett anförande och sedan följer ett panelsamtal med inbjudna gäster som redogör för sin livsstil och sina förnyade tankesätt i förhållande till klimatfrågan.
————————————————————————————
Tid: 16.30- 18.30. Föredrag, panelsamtal och diskussion
Plats: Garaget
Datum: 2018-11-18
Arrangör: Tankegods, ABF och Anställningslösa i Förening

En fråga under kvällen är att modern teknik kan snart komma att ersätta mycket stora delar av vår arbetskraft. Vad får klimatfrågan för betydelse för människor utanför det traditionella lönearbetets sfär? Kan vi se en förändring i vad som ska förväntas när människor bidrar till samhället utifrån klimatfrågan.

Hur ser möjligheterna ut att bygga en stark folkrörelse och förändra normer på sikt och vilka hinder finns i arbetet med detta?

Det kommer bjudas på fika

VÄLKOMNA!

Eventet arrangeras av Tankegods, ABF och Anställningslösa i förening

Länk till FB eventet:

https://www.facebook.com/events/569744730124919/