Göra rätt för sig


Lördag 7:e december kl 13-15

Att bidra till ett bättre samhälle – är det endast via ett lönearbete du gör detta? Ibland är det lätt att få den uppfattningen när representanter för olika politiska partier uppträder i debatter. Men går det att se att uttrycket ”att göra rätt för sig” kan förstås på ett annat sätt idag?

Uttrycket ”att göra rätt för sig” förekommer på flera håll i den allmänna debatten. Från politiskt håll finns ofta en vilja att detta är eftersträvansvärt, och många gånger i form av en arbetslinje eller i slagord som – ”Gör din plikt, kräv din rätt”.

I detta event vill AiF Malmö och Basinkomst Malmö bjuda er till en kväll när vi ska närma oss detta begrepp från olika perspektiv. Genom paneldebatt och interaktiv workshop vill vi undersöka vad innebörden i detta begrepp betyder 2019 och utifrån att samhället vi lever i har förändrats.

Panelgäst 1: Hannah Lemoine, ordförande i Bien Sverige, ledarskribent på tidningen Syre samt driver PK-byrån.

Panelgäst 2: Ännu inte klart men på gång.

Moderatorer: David Lindh och Lili Johansson

Varmt välkomna till en spännande kväll som samarrangeras av

Anställningslösa i Förening, Basinkomst Malmö och ABF