Studiecirkel

Studiecirkel Arbete & Basinkomst (i samarbete med ABF Malmö)

Anställningslösa i Förening (AiF) är en nationell förening med säte i Malmö. Föreningen diskuterar och lyfter frågor kopplade till arbetsmarknaden, socialförsäkringssystemet, motkrav för tillgång till ersättningar och bidrag (workfare), anställningsvillkor och hur solidaritet byggs mellan grupper med osäkra anställningar och/eller mottagare av olika ersättningar och bidrag och/eller egenföretagare. Kort och gott, frågor som är kopplade till prekariatet och arbetsmarknadspolitik.

I första delen av denna studiecirkel skärskådar vi begreppet ”arbete” och vad det innebär att ”arbeta” och sätta detta i relation till lönearbete. I andra delen tar vi tag i vad som menas med basinkomst och argument för som mot ett sådant system. Och självklart, hur arbete, lönearbete och basinkomst förhåller sig till varandra, såväl fördelar som nackdelar. Genom artiklar, filmat material, podd-avsnitt och samtal vill vi med denna studiecirkel verka för bildning och djupare förståelse för begreppet ”arbete” och idén om basinkomst.

Om du har god kunskap om basinkomst och att den kan utformas på olika vis är du sannolikt ”överkvalificerad”.

Samtal och dialog i frågor kring arbete och basinkomst, att förstå olika uppfattningar och problematisering av frågorna, är cirkelns syfte – inte att övertyga övriga deltagare vad som är rätt. Vi kommer långt med nyfikenhet, ödmjukhet och ömsesidig respekt.

Anmälan sker genom att du skickar dina uppgifter till oss (se längst ner). Deltagande sker genom Microsoft Teams, mer praktisk information skickas i samband med din anmälan. Studiecirkeln är digital och man kan delta oavsett bostadsort.

Cirkelledare Arbete och basinkomst: David Lindh, styrelseledamot AiF och BIEN Sverige, och Mathias Wallander, ordförande AiF med facklig bakgrund och partipolitiskt engagerad i Socialdemokraterna.

Välkommen med din anmälan, max antal deltagare i denna studiecirkel är åtta (8) stycken. Först till kvarn gäller!

Anmälan skickas till: kontakt[at]aif-malmo.se – byt ut [at] till @
Uppgifter vi behöver för att du ska kunna delta i studiecirkeln: för- och efternamn, fullständigt personnummer, e-postadress och telefonnummer samt sammankomster du redan på förhand vet att du inte kommer att delta i. Vad du behöver för att kunna delta i cirkeln: tillgång till internet, teknisk utrustning som t.ex. finns i de flesta smarta telefoner (skärm, kamera, mikrofon och högtalare/hörlurar).

Datum för studiecirkelns sju (7) sammankomster: torsdag 4 juni, måndag 8 juni, torsdag 11 juni och måndag 15 juni, midsommaruppehåll, måndag 22 juni, torsdag 25 juni och måndag 29 juni.

Tid: klockan 18.30 till 20.30, med paus.

Såväl deltagande som allt material (skickas via e-post inför varje träff) som kommer att fungera som diskussionsunderlag är gratis.